Att tänka på när man väljer rosor

Rosor passar i de flesta trädgårdar. Ofta förknippar man dem med torpträdgårdar vid faluröda hus, men även med engelska ”cottage gardens” där de ofta förekommer i blandade rabatter. Rosor passar lika bra på egen hand som tillsammans med perenner, förutsatt att man väljer lagom stora sorter.

Storvuxna rosor fungerar som häck eller buskage tillsammans med andra buskar, och som rumsavdelare eller taggigt skydd vid tomtgränsen. Många gammaldags rossorter är storvuxna och blommar ofta bara en gång, i regel från midsommar eller början av juli och cirka en månad framåt.

Moderna buskrosor blommar ofta hela sommaren. Vissa, men inte alla, nyare sorter har förlorat sin doft. En modern buskros kombinerar ofta rabattrosens vackra blomfärger med den gammaldags rosens växtsätt.

Så kallade rabattrosor är ofta småväxta sorter som förekommer i planteringar. De kräver mer skötsel, med regelbunden beskärning och gödsling, för att blomma rikligt med stora blommor. Det finns även rosor med vackra nypon eller med extra dekorativa taggar.HÖJD: Ta reda på slutlig höjd och form på busken för att se vilken sort som passar bäst. Tänk på att de flesta höjdangivelser gäller södra halvan av Sverige. Ju längre norrut man bor, desto lägre brukar rosorna bli. Ska rosen användas som låg häck, i perennrabatten eller som solitär? Vissa buskrosor blir så pass höga och ranka att de också kan användas som klätterrosor.


Alla rosor levereras planterade i 4 liters krukor med etikett och råd. Svenskodlade,