E-märkta fruktträd


E-märkta fruktträd med sundhetsintyg
Förädlingsris vid produktion av virusfria fruktträd klipps på moderträd som har känd härkomst och är rensade från plantburna sjukdomar, främst virus. Elitplantstationen ansvarar för moderträden.

Fruktträden märks med en certifieringsetikett från Statens Jordbruksverk runt stammen. Etiketten är ett sundhetsintyg och garanterar att fruktträdet är virusfritt. Flertalet av de E-märkta fruktträden säljs även med en hängbildsetikett med E-logo.

Fruktträd

Konceptet Min egen Trädgård hjälper dig att hitta svenskodlade, friska och härdiga trädgårdsväxter från E-planta. Växterna är utvalda för svenskt klimat och kommer därför skänka dig glädje under lång tid.

I sortimentet finns träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt fruktträd och bärväxter.


VÄXTPLATS OCH BESKÄRNING

Fruktträd trivs bäst i ljusa lägen och kan odlas på de flesta jordar. En riktigt styv lera kan behövas förbättras så att rötterna får lättare att andas. Förbättra gärna vid plantering med torvmull eller planteringsjord samt väl brunnen gödsel eller kompost.
Årlig beskärning av fruktträd är viktig, men beskärningen behöver inte vara svår eller
omfattande. Det viktigaste är att ta bort döda grenar och gallra ur täta partier.
Beskärning av äpplen och päron kan ske på vårvintern eller under JAS-månaderna (juli, augusti, september). Beskärning på vårvintern stimulerar tillväxt medan sommarbeskärning ger minskad skottillväxt. I första hand rekommenderas JAS-beskärning. Vårbeskärning är lämpligt för gamla äpple- och päronträd med dålig tillväxt. Plommon, körsbär, persika och aprikos beskärs under JAS-månaderna och ska endast beskäras lätt.

DEN VIKTIGA GRUNDSTAMMEN

I huvudsak brukar man skilja på starkväxande och svagväxande grundstammar. De
starkväxande ger kraftigväxande träd medan de svagväxande får ett helt annat växtsätt och utseende. Dessa träd blir mindre och ger skörd i tidig ålder. Svagväxande grundstammar är lämpliga vid litet utrymme eller för spaljéring. Träd på svagväxande grundstammar har ett svagare rotsystem och kräver ofta trädstöd hela livet. Livslängden är oftast kortare hos träd med svagväxande grundstam då rotsystemet är mindre och lättare torkar ut.

POLLINERING

Fruktträd måste oftast befruktas med pollen från en annan sort av samma fruktslag för att det ska bli någon skörd. Detta brukar inte vara något problem i tätbebyggda områden då det oftast finns lämpliga pollinerande sorter i närheten.
Dålig fruktsättning kan bero på att det inte finns sorter som befruktar varandra. I de allra flesta fall pollineras sorterna av andra sorter med liknande blomningstid.
Det finns en del sorter av plommon och sötkörsbär som är självfertila, det vill säga kan
pollinera sig själva, men skörden brukar förbättras om det finns en annan sort i närheten. Surkörsbär är självfertila och kan befruktas av eget pollen.